Alimentatie

 


Alimentatie

Hoewel u na een scheiding geen partners meer van elkaar bent, blijft de onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar bestaan. Deze onderhoudsplicht noemt men alimentatie.

Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud. Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.


Partneralimentatie

Indien één van de partners niet kan voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud zal de andere partner moeten bijdragen in het levensonderhoud oftewel partneralimentatie moeten betalen.

Partneralimentatie wordt betaald gedurende een periode van twaalf jaar tenzij u beiden iets anders met elkaar overeenkomt. De partneralimentatie stopt na deze periode. De alimentatie stopt ook indien één van beide partners komt te overlijden of als de ontvangende partner opnieuw gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.


Alimentatieberekeningen (kinder- en partneralimentatie) worden gemaakt met behulp van Tremanormen*). Uw behoeften en die van eventuele kinderen spelen ook een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van alimentatie. Bij de berekening zal met al deze feiten rekening gehouden worden.